Legea care prevede că cetăţenii din afara graniţelor ţării pot accesa servicii consulare online a fost promulgată. Astfel, prin modificarea şi completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară, în sensul creşterii gradului de digitalizare a serviciilor consulare, prin introducerea posibilităţii ca cetăţenii să poată accesa servicii consulare online, fără a fi nevoiţi să se prezinte la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, prevede următoarele: “Cererea de servicii consulare se depune personal sau, după caz, se transmite în format electronic. În funcţie de tipul de serviciu consular solicitat şi de opţiunea titularului cererii, documentele eliberate în cadrul activităţii consulare se ridică personal sau, după caz, se expediază prin servicii de curierat, cu suportarea cheltuielilor de expediţie de către solicitanţi ori se transmit în format electronic, după ce au fost emise şi semnate cu semnătură electronică calificată. Categoriile de servicii consulare care se pot solicita, respectiv presta în format electronic, documentele eliberate care se pot expedia prin servicii de curierat, procedura de depunere şi soluţionare a cererilor respective, precum şi orice alte aspecte conexe se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.”
Ordinul ministrului Afacerilor Externe se emite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

sursa: dprp.gov.ro

GIF Image