Cei care preferă o astfel de lectură sunt, de obicei, tineri, care au o deschidere mai mare pentru aromână datorită legaturiilor și tradițiilor familiale. Interes crescut a fost și din partea familiilor tinere de aromâni din Albania. La data de 19 decembrie 2020 Departamentul Românilor de Pretutindeni (DRP) a anunțat:”Proiecte frumoase dedicate conservării elementelor identitare au fost dezvoltate anul acesta și în comunitățile istorice… În Albania, Fundația „Harriet Martineau” cu finanțarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a publicat volumul „ABC-darului dialectului aromân” pentru comunitatea aromână din Albania, cu sprijinul DRP”. Publicarea abecedarului aromân a fost inaugurată în orașul Fier, orasul de origine al autorului. La acest eveniment cultural au fost prezenți reprezentanți ai comunității aromânești din Fier. În numele organizatorilor moderatorul evenimentului și-a exprimat mulțumirile celor care au făcut posibil acest important manual pentru învățarea redactorul științific Andon Kristo, dl. Julis Binjaku, Departamentului Românilor de Pretutindeni (DRP) fără ajutorul cărora nu ar fi fost posibil tipărirea. Pe 7 noiembrie 2021 la ora 10.00 Centrul de Informare al României din Korcea (CIR) a organizat lansarea “Abecedarului aromân”, al autorului Thoma Binjaku. Abecedarul a fost donat Bibliotecii Naționale a Albaniei și bibliotecilor orașelor: Fier, Berat, Kavajë, Elbasan, Përmet, Korçë, Lushnje, Pogradec, Vlorë. Abecedarul a fost donat: asociației „NIÇA” din Pogradec, Asociației Culturale „Aromânii din Albania”, Ligii Aromânilor din Albania, Centrului de Informare al României din Korça, Fundației Culturale „Nicolae Iorga” din Saranda. Fundatia a daruit abecedarul tiparit copiilor din satul Mekat din Vlorë, aromânilor din Përmet, Tirana, copiilor din Selenica, aromânilor din Fier etc. Lansarea abecedarului a fost anunțată publicului larg si prin reclame: la televiziunea locală „Kombi” din Fier timp de 30 de zile și la Radio „Tirana” timp de 60 de zile. Datorită cererilor crescute din partea comunității, Fundația a apelat din nou la DRP si prin sprinul Departamentului cartea a fost tiparită nou anul trecut. Cu sprijinul DRP abecedarul aromân a fost retipărit in vara anului 2023. La o vizită jurnalistică efectuată la satul Sqepur, 30 de exemplare au fost donate copiilor din acest sat. Cartile au fost dăruite primarului satului dl. Josif Keri și dl. Luci Keri. O cantitate din abecedarul tiparit anul trecut a fost daruit bibliotecii “Thimi Mitko” din Korcea, copiilor din satul Libofsha, aromânilor din Skrofotina, din satul Andon Poci, aromânilor din Kavaja, din Tirana etc.

GIF Image