Anastasie Şaguna s-a născut la Mişkolţ, în Ungaria, la 20 decembrie 1808, în familia negustorilor aromâni Naum şi Anastasia. Strămoşii săi, alături de alte sute de macedoromâni, îşi părăsiseră locurile natale, din cauza opresiunii otomane, stabilindu-se la Miskolc, în nord-estul Ungariei. Andrei Şaguna s-a născut în acest oraş la 20 decembrie 1808, numit prin botez Anastasiu. Era al treilea copil al negustorului Naum, din familia Şaguna, strămutată în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea din înfloritoarea aşezare Grabova, de lîngă vestitul oras Moscopole, din cauza masacrelor la care Macedonia fusese supusă lui Ali Pasa din Ianina. Cu rezultate excepţionale la învăţătură, studiind la Universitatea din Pesta filosofia şi dreptul şi cunoscând mai multe limbi străine, mulţi se aşteptau ca Anastasie să facă o carieră în lumea laică, dar tânărul s-a îndreptat spre şcoala teologică din Vârşeţ, pe care a absolvit-o la 24 de ani, şi apoi spre Mănăstirea sârbească Hopovo. După un an de noviciat, pe 12 octombrie 1833, a fost tuns în monahism sub numele de Andrei. Andrei Șaguna a fost botezat la Biserica din Miskolc. Printre macedoromânii care au sprijinit clădirea bisericii din Miskolc sînt menţionaţi şi Evreta Şaguna, bunicul dinspre tată şi Anastasiu Mihail Muciu, bunicul dinspre mamă a viitorului Mitropolit al Ardealului, Andrei Şaguna. Şi astăzi în biserica din Miskolc, Sfînta Masă din Altar poartă o inscripţie: „dăruită de Evreta Şaguna”. În anul 1829, Şaguna termină studiile de Filosofie şi Drept de la Universitatea din Pesta. Spre surprinderea multor prieteni el s-a hotărît să devină preot. Pe 28 iunie 2023, s-au împlinit 150 de ani de la trecerea la cele veșnice a celui mai mare arhiereu al Bisericii Ortodoxe din Transilvania tuturor timpurilor, Sfântul Mitropolit Andrei baron de Șaguna. 

GIF Image