CIR Corcea: “Multilingvism, inovație și digitalizare din perspectiva politicilor Uniunii Europene’’

În data de 27 noiembrie 2023, la sediul Centrului de Informare al României din Korcea, s-a desfășurat Conferința Internațională ,,Multilingvism, inovație și digitalizare din perspectiva politicilor Uniunii Europene’’, în colaborare cu Institutul de lingvistică și dialectologie „I. Iordan-Al Rosetti” al Academiei Române, Universitatea in București și cu Universitatea Ovidius din Constanța. Au participat cercetători de la Institut și de la Universitatea din București, alături de profesori de limba română și de dialect aromân din Korcea, precum și de tinerii înscriși la cursul de limbă română și dialect aromân din cadrul CIR Korcea. Invitată să susțină o comunicare la această conferință, d-na profesoară Conf. dr. Cristina Dafinoiu, de la Universitatea Ovidius din Constanța, a fost prezentă în persoană la acest eveniment, iar prezența dumneai ne-a onorat. Programul conferinței s-a desfășurat după cum urmează:

PROGRAMUL CONFERINȚEI

,,Multilingvism, inovație și digitalizare din perspectiva politicilor Uniunii Europene’’

CENTRUL DE INFORMARE AL ROMÂNIEI DIN KORCE, ALBANIA, 27.11.2023. ora 11.30

1. Manuela Nevaci -Teaching-learning of the Romanian language and its dialects at multilingual Romanian communities (online)

2. Manuela Nevaci, Nicoleta Paris (Gherghilescu), Phd student, Universitatea din Bucuresti- Romance and Balcans linguistic features in the ALDRO Romanian atlas (online)

3. Manuela Nevaci, Ruth Rusu (Şaramet), Phd student, Universitatea din București- Teaching regionalisms from narrative texts for preschoolers (online)

4. Francisco Răzvan Constantin, Institutul de Lingvistica al Academiei Române, ” Iorgu Iordan Al Rosetti”- A motivational analysis/approach based on dialectal material from ALRR. Synthesis (online)

5. Irina Floarea, Maria Voinea (Cucona), Phd student, Universitatea din Bucuresti- New research on the Dacoromanian Speech from Vidin in the ALDRO project

6. Cristina Dafinoiu- Diversitatea lingvistica a studenților din Anul pregatitor si adaptarea lor la mediul cultural românesc

7. Daniela Stoica- Predarea limbii române în Balcani și în Albania la sfârștul sec XIX și începutul sec. XX. Conferința s-a desfășurat în format hibrid. Fiecare participant a avut la dipoziție 15 minute pentru prezentare și 5 minute pentru a răspunde la întrebări. Dorim să le mulțumim doamnelor profesoare Manuela Nevaci și Cristina Dafinoiu pentru participare, precum și pentru aportul științific pe care îl aduc în mod constant pentru pregătirea manualelor, materialelor, precum și a metodelor didactice de ultimă oră folosite în cadrul cursurilor de limbă română și dialect aromân la Centrul de Informare al Romaniei CorceaMulte mulțumiri d-nei profesoare Nevaci și pentru coordonarea și supervizarea comunicărilor cercetătorilor și doctoranzilor participanți la această conferință. Acest proiect a fost realizat cu sprijinul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni. (Centrul de Informare al Romaniei Corcea).

GIF Image