Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat), în comun cu Institutul de Statistică al Albaniei (INSTAT) au organizat reuniunea Grupului de politici privind cooperarea în domeniul statisticii. Evenimentul a avut loc în perioada 8-9 noiembrie current. La reuniune au fost abordate subiecte importante ce vizează dezvoltarea și cooperarea statistică care cuprinde țările din Balcanii de Vest, Turcia, Republica Moldova, Ucraina și Georgia, precum și schimbul de date statistice cu Eurostat. La întrunire au fost remarcate prioritățile europene în statistica oficială cum ar fi ajustarea cadrului legal, aplicarea noilor metode de producere a datelor și a surselor de informație, inclusiv accesul la surse de date administrative și private, utilizarea acestora în scopuri statistice, diseminarea și mai bună a informației datelor statistice. A fost discutată situația actuală privind cooperarea statistică a Eurostat cu țările din Balcanii de Vest, Turcia, Georgia, Moldova și Ucraina în 2023. Doamna Elsa Dhuli, Director General al INSTAT împreună cu personalul de conducere a găzduit în INSTAT într-o întâlnire bilaterală, domnul Oleg Cara Director General al Biroului Național de Statistică (BNS) din Moldova precum și dna. Michaela Coda, Consultant Principal al Sectorului Coordonare Statistică, Cooperare Internațională și Integrare Europeană. Oleg Cara, Directorul general al BNS și Elsa Dhuli, Directoarea Institutului de Statistică al Albaniei au discutat și convenit asupra extinderii colaborării dintre instituții, în special în domeniul recensămintelor. În cadrul ședinței, pe lângă informații detaliate despre Recensământ, au fost împărtășite informații despre modul de organizare a activității INSTAT și a Sistemului Statistic, cadrul legal, colaborări etc.

GIF Image