O nouă experiență didactică se desfăşoară la Centrul de Informare al României din Corcea (CIR). Potrivit anunțului CIR pe pagina de FB “cursurile de limbă romãnă literară şi de dialect aromân în această perioadă se desfăşoară în format hibrid (online şi onsite) şi sub îndrumarea profesorilor ṣi specialiştilor de la Institutul de Lingvistică şi dialectologie I. Iordan-Al. Rosetti al Academiei Române şi de la Universitatea din Bucureşti, prof. dr Nicolae Saramandu, membru corespondent al Academiei Române, prof. dr Manuela Nevaci şi CS dr. Irina Floarea. Această nouă experiență didactică, care are în centru predarea dialectului aromăn în comparație varianta standard, limba romănă literară, este posibilă datorită sprijinului acordat de Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni şi de Societatea de Cultură Macedo-Română, cărora dorim să le mulțumim şi pe aceastā cale”.

GIF Image