În luna iunie, Parlamentul Albaniei a deschis apelul pentru ca OSC-urile din Albania să solicite intrarea în calitatea de membru în Consiliul Național de Integrare Europeană. Cererea Fundației Harriet Martineau a fost aprobată. De asemenea Fundația „Harriet Martineau” va participa ca membru al Consiliului Național de Integrare Europeană, oferind ajutorul CNIE la capitolele pentru care a asigurat expertiză. Consiliul Național de Integrare Europeană (NCIE) a fost înființat prin Legea nr. 15/2015, din 03.05.2015, „Cu privire la rolul Parlamentului în procesul de integrare europeană a Republicii Albania în UE”, ca cea mai înaltă structură națională de consultanță pentru integrarea europeană care se înființează în apropierea Parlamentului cu scopul de a promova și garanta o cooperare cuprinzătoare între forțele politice, instituțiile publice și societatea civilă, precum și creșterea transparenței în luarea deciziilor în probleme de integrare. Sarcinile sale principale includ: · Promovarea cooperării între forțele politice, instituțiile de stat și independente și societatea civilă, în procesul de integrare a Albaniei în Uniunea Europeană; · Asigurarea unei discuții continue a politicilor de integrare europeană, implementate de instituțiile statului, cu societatea civilă și alți actori interesați; · Monitorizarea implementării obligațiilor de deschidere a negocierilor cu Uniunea Europeană; · Analiza cadrului normativ și practicilor existente, în raport cu procesul de integrare europeană, pentru problemele pe care le are în vedere; · Asigurarea cooperării continue pentru procesul de integrare cu comisiile parlamentare permanente și alte structuri responsabile de integrarea europeană; · Monitorizarea progresului procesului de negocieri/discuții pentru aderare.

GIF Image