Comitetul pentru Minorități Naționale a anunțat rezultatele evaluării a cererilor de finanțare în cadrul apelului pentru „Conservarea și promovarea artei, culturii, meșteșugurilor tradiționale și a patrimoniului cultural pentru minoritățile naționale din Albania”. 5 proiecte au fost anunțate câștigătoare dintre care doua erau destinate minorității rome, una minorității grecesti, o cerere aprobată a fost destinată minorității macedoniane si un proiect aprobat a fost destinat minorității egiptiane. Rezultatul procesului de evaluare a cererilor a fost publicat pe pagina: www.pakicatkombetare.gov.al. În total, au fost depuse 10 propuneri. Comisia de Evaluare, din care a făcut parte un reprezentant al societății civile, în baza HG 769 din 15.12.2021 privind „Fondul pentru Minorități Naționale” Capitolul II, Punctul 8/c, a selectat 5 proiecte, care au îndeplinit criteriile conform ghidului. Fondul Minorităților Naționale stabilit prin Legea nr. 84/2022 „Cu privire la bugetul 2023” în total a fost de 4 milioane ALL. Lista proiectelor aprobate este disponibilă aici:http://www.pakicatkombetare.gov.al/?p=760
Comitetul pentru Minorități Naționale a organizat sesiunea de propuneri de proiecte în perioada 9 martie – 26 aprilie 2023. Acest apel a avut la bază HG 769 din 15.12.2021 pentru „Criterii de sprijinire a inițiativelor și proiectelor care vizează protejarea drepturilor minorităților naționale, păstrarea și promovarea lor distinctă. identitatea culturală, etnică, lingvistică, tradițională și religioasă și criteriile de selecție pentru finanțarea și administrarea fondului pentru minorități naționale”. Apelul a sprijinit proiecte și activități care promovează, păstrează și promovează valorile patrimoniului cultural al minorităților naționale din RA, cum ar fi expoziții/târguri, evenimente culinare de diversitate, spectacole artistice, muzică, dans și cântec, ritualuri și festivaluri. Proiecte care încurajează, păstrează, promovează și moștenesc meșteșugurile tradiționale ale minorităților naționale, cum ar fi organizarea de târguri, expoziții de produse artizanale etc.

GIF Image