În octombrie 2017, Parlamentul Albaniei a adoptat legea „Cu privire la protecția minorităților naționale în Republica Albania”, care urmărește să asigure exercitarea drepturilor specifice ale persoanelor aparținând unei minorități naționale pentru protejarea a identitatii şi garantarea nediscriminării. Potrivit acestei legi, persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul de a utiliza serviciile media audio și audiovizuale, fără discriminare, și ca postul public central de radio și televiziune să difuzeze programe informative și culturale în limba minorităților naționale la unul dintre posturile sale.
Din ultimul recensământ al populației efectuat în 2011 de Institutul de Statistică al Republicii Albania (INSTAT), unde la 1 octombrie 2011 populația rezidentă a Albaniei era de 2.821.977 locuitori, rezultă că 82,58 la sută sunt albanezi, în timp ce 0, 87 procente și-au declarat apartenența etnică ca membri ai minorității grecești, 0,20 la sută din minoritatea macedoneană, 0,01 la sută muntenegreni, 0,30 la sută din minoritatea aromână, 0,30 la sută din minoritatea romă, 0,12 la sută din egipteni, 0,09 la sută din alte, în timp ce 13,96 la sută procente nu au răspuns despre etnia lor.
În ultimii ani, obligațiile și angajamentele legale ale Albaniei pentru protecția și promovarea drepturilor minorităților naționale din țară au crescut, inclusiv inițiativele pentru programele de televiziune difuzate de Radio Televiziunea Albaneză (RTSH). Radiodifuzorul public, are deja un canal dedicat care se va concentra pe categorii care includ respectarea și protecția tuturor libertăților și drepturilor omului. Nouă (9)minorități naționale sunt recunoscute oficial prin lege în Albania, și anume greacă, macedoneană, aromână, romă, egipteană, muntenegrenă, bosniacă, sârbă și bulgară. Radio Televiziunea Albaneză prin canalul RTSH2 oferă sprijin minorităților prin programe de educație și informare dedicate în întregime minorităților etnice și culturale din Albania, precum și tuturor grupurilor marginalizate ale societății. Pe acest canal, de mai mult de doi ani, au început difuzări de știri în mai multe limbi minoritare, și anume macedoneană, greacă, sârbă, aromână și romă, și în bulgară. Edițiile de știri în limbiile minorității sunt difuzate de luni până vineri, după un program fix.

GIF Image