Preotul martir aromân Papa Lambru Balamace a fost pomenit joi, 23 martie, la Biserica Aromână “Schimbarea la Fata” din Korcea. Slujba de pomenire a avut loc la 109 ani de la asasinarea la Corcea, în Albania, a preotului Papalambru Balamace, a fratelui său, Sotir, și a altor aromâni. Alte slujbe de pomenire s-au făcut și la București la Biserica Izvorul Tămăduirii- Mavrogheni”, la catedrala din Tulcea și la Constanța la Arhiepiscopie. Vesnică pomenire pentru Papa Lambru Balamace si pentru toti martirii! Dumnezeu să-i odihnească în liniște!

GIF Image