A intrat oficial în vigoare Hotărârea Consiliului de Miniștri pentru Aprobarea Planului Național de Integrare Europeană, 2023-2025 (PNIE 2023-2025). Planul prevede ca Ministrul de Stat și Negociatorul-Șef să fie însărcinat cu coordonarea și monitorizarea implementării PNIE 2023-2025 cu miniștrii și/sau șefii instituțiilor responsabile, cu prezidarea inter- grupuri de lucru instituționale pentru integrare europeană (GNPIE), precum și negociatorul responsabil al fiecărui capitol, al acquis-ului UE. Documentul subliniază că negociatorul responsabil de capitolul acquis-ului UE, numit conform deciziei Consiliului de Miniștri, „Cu privire la componența, regulile de funcționare și tratamentul financiar al grupului de negociere și atribuțiile negociatorului șef pentru dezvoltarea negocierilor de aderare a Republicii Albania la Uniunea Europeană”, raportează în fiecare săptămână, ministrului de stat și negociatorului șef, despre progresul implementării PNIE 2023-2025. Ministrul de Stat și Negociatorul-Șef are sarcina de a raporta, la fiecare 3 (trei) luni, Consiliului de Miniștri cu privire la progresul implementării PNIE 2023-2025. Va fi Ministerul Finanțelor și Economiei, care, în cooperare cu Ministrul de Stat și Negociatorul-Șef, va monitoriza includerea de către ministere și alte instituții centrale, în programul bugetar pe termen mediu, a nevoilor financiare pentru implementarea prioritățile pe termen scurt și mediu, prevăzute în PNIE 2023–2025. Toate ministerele și instituțiile centrale din subordinea Consiliului de Miniștri, în componența grupurilor de lucru interinstituționale pentru integrare europeană, pentru care în PNIE 2023-2025 sunt definite sarcini speciale pentru implementarea prezentei hotărâri.

GIF Image