Sloganul Capitalei Europene a Culturii este „Luminează orașul prin tine!” Astăzi, la Timișoara, are loc ceremonia oficială de lansare a programului. Potrivit https://timisoara2023.eu/ “prin desemnarea Timişoarei cu titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2023, oraşul şi-a modelat obiectivele axându-se pe influenţa pe care oamenii o au asupra comunităţii în care trăiesc….În anul 2023, focalizarea principală este punerea în valoare a călătoriei europene a Timişoarei”. Capitalele Europene ale Culturii au rolul de a: evidenția bogăția și diversitatea culturilor din Europa; celebra patrimoniul cultural european; promova contribuția culturii la dezvoltarea orașelor.

GIF Image