A fost publicată traducerea in albaneză a poeziilor lui Belimace și Guli, traduse din original de Ligor Thano. Cartea este întitulată “Poezii clasice aromâne” si include poezii in aromână si albaneză.  Constantin Belimace a fost un autor de literatură cultă aromână, de aceeaşi origine. Costa GULI s-a născut la 21 februarie 1916, în cunoscutul sat aromân Luadhet din Grecia, format în urmă cu două sute de ani de aromanii care s-au mutat din Gramustea, un mare oraș distrus de turci. Poetul a învăţat carte mai întai în satul natal apoi s-a mutat cu toată familia în 1926 la Silistra-România. Face liceul la Silistra unde l-a avut ca profesor pe cunoscutul filolog aromân Pericle Papahagi. Urmează Facultatea de Litere şi Filozofie şi cea de Drept din Bucureşti. A publicat poeme în reviste, poezii originale, o culegere de sonete, gen pentru care are predilecţie. În versurile sale poetul arata universul de suflet aromânesc în simplitatea monumentalităţii lui. Licențiat ca avocat, a lucrat la București până în 1973, când s-a pensionat și a murit la București la 9 iulie 1985.

GIF Image