Pe data de 7 aprilie 2022 a avut loc la Corcea vizita Guvernatorului Districtului 53-55 al Clubului Rotary Club International, dl. Radu Popescu. Potrivit anuntului Centrului de Informare al României (CIR) din ora ş ul din sud-estul Albaniei, dl. Popescu a avut inițiativa de a crea un nou district format din Albania şi Kosovo. Această inițiativă va fi în curând concretizată datoritã eforturilor depuse de domnia sa alături de membri ai Cluburilor Rotary din Kosovo şi Albania.

Cu această ocazie s-a organizat o reuniune oficială cu membrii ai celor două Cluburi Rotary din Korça, R.C. Korça şi Rotary Club Korça West, alături de membri Rotary din Pogradec şi Elbasan.

Prezența dl. Popescu la Korça a fost apreciată şi salutată şi de Consulul Onorific al României din Korça, dl. Elvis Toçi, precum şi de d-na prof. Daniela Stoica, coordonatorul Centrului de Informare al României din acest oraş.

În cadrul acestei reuniuni dl Popescu a ținut să menționeze etapele cele mai importante ale procesului de înființare a noului District Albania-Kosovo şi a ținut să le mulțumească membrilor Rotary Club din aceste două țări pentru contribuția adusă şi eforturile depuse pentru atingerea acestui obiectiv, care reprezintă în acelaşi timp şi un vis pentru membrii Rotary Club din Albania şi Kosovo.

Evenimentul a fost urmat de o recepție.

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here