Camera de Comerţ Bilaterală România-Albania (CCBRA) este o structură bicamerală din sistemul bicameral românesc care funcționează în baza OG 26/2000 republicată, modificată şi completată, precum şi în lumina dispoziţiilor Legii 335/2007,  a camerele de comerţ şi industrie din România.

Camera de Comerț Bilaterală România-Albania va organiza zilele următoare o misiune economică în Albania și Muntenegru transmite arumun.com. În componența delegației Camerei de Comerț Bilaterale România-Albania sunt reprezentanți ai companiilor din domeniul IT&C, turism, construcții, comerț, transporturi și protecția mediului. Delegația română va fi condusă de președintele Camerei, Ciprian Dediu.

Camera este o entitate juridică profesională, apolitică, înfiinţată pe o durată de timp nelimitată, cu reprezentativitate la nivel naţional.

Principalele obiective al CCBRA vizează: promovarea legăturilor economice bilaterale dintre România şi Republica Albania, dezvoltarea continuă şi impulsionarea colaborării între agenţii economici din cele două ţări, precum şi reprezentarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu mediul instituţional românesc şi albanez.

În vederea atingerii scopurilor sale, Camera colaborează cu instituţii ale administraţiilor din cele două state, cu camerele de comerţ naţionale şi teritoriale, cu cele bilaterale şi cu alte instituţii neguvernamentale din cele două ţări ori din altele, în măsura în care finalitatea acţiunilor o constituie dezvoltarea legăturilor dintre România şi Albania sau a celor două diaspore.

CCBRA organizează periodic evenimente pentru promovarea legăturilor economice bilaterale dintre cele două state.

Camera Bilaterală de Comerţ România-Albania este organizată și funcționează cu următoarea structură organizată pe societăți simple:

Agenția Balcanică Comercială (ABC);

Casa de Expediții Internaționale (COMBI);

Biroul de Turism Balcanic (BTB);

Institutul de Diplomație Comercială Balcanică (IDCB);

Arbitrajul Comercial Balcanic;

Camera de Comerţ Bilaterală România-Albania are structuri teritoriale în toate regiunile de dezvoltare din România.

CCBRA şi-a exprimat intenţiile de cooperare cu autorităţile sau cu oamenii de afaceri din Albania, în diverse domenii: transporturi, energie, amenajri edilitare, IT, exploatarea resurselor minerale.

Sursa:/ccib.ro/

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here