Departamentul pentru Românii de Pretutindeni dă startul primei sesiuni deschise de finanțare nerambursabilă pentru anul 2021. Documente necesare în etapa de evaluare a proiectelor:

Cererea de finanțare (Anexa nr. 1) se completează în limba română și se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau persoana împuternicită. Aceasta va fi însoțită de următoarele documente;
– Copii ale actelor de identitate (în funcţie de ţara de domiciliu sau de reşedinţă) al reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect, cu mențiunea ”conform cu originalul”;
– Actul constitutiv, statutul, actul de numire al persoanelor din conducere, împreună cu ultima modificare a acestora, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscală, precum și orice alte documente care atestă statutul juridic al solicitantului, conform legislației statului de reședință (în copie şi traduse în limba română), cu mențiunea ”conform cu originalul”.
– CV-ul reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect;
– Declaraţia de eligibilitate (Anexa nr. 5) completată și semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită de acesta;
– Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa nr. 4), completată și semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită de acesta. În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului sau persoana împuternicită de acesta nu este cetăţean român, solicitantul o va depune;
– Declaraţie cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 6);
– Documente specifice, în funcție de natura activităților derulate în proiect, conform Anexei nr. 13;

Cererea de finanțare și documentele menționate pot fi trimise doar în format electronic (scan PDF), la adresa de e-mail proiecte@dprp.gov.ro. Este necesar ca fiecare anexă să fie atașată ca un singur document PDF, denumit ca atare.  (de exemplu, Statut.pdf). Nu sunt acceptate alte formate (JPEG, PNG etc.).

După transmiterea pe e-mail a documentelor menționate, solicitantului i se transmite numărul de înregistrare al cererii. Ulterior, responsabilul de proiect solicită, prin e-mail, documente suplimentare sau clarificări, în funcție de specificul proiectului la care solicitantul are obligația de a răspunde în cel mult 3 zile lucrătoare.

Pentru a facilita procesul de constituire a dosarului, regăsiți mai jos Ghidul de finanțare nerambursabilă 2021. De asemenea, de la punctele 01-14, sunt atașate documentele de interes, în format editabil:

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here