Shumë njerëz mund të jenë kuriozë të dinë si përgatitet një përkthyes i Komisionit Evropian, para se të nisë nga puna.

Në tërësi, baza terminologjike e të dhënave në BE (IATE) përmban 8 milionë terma specifikë të përkthyer në të 24 gjuhët zyrtare të BE-së. Mes tyre është edhe gjuha rumune.

Duke nisur të përdoret zyrtarisht në vitin 2004, platforma është përditësuar në kohë reale. Vetëm javën që kaloi, njerëzit kanë kërkuar mbi 1.7 milionë herë në platform.

Platforma e gjuhëve të BE-së  mund të gjendet në këtë link: https://iate.europa.eu/home?fbclid=IëAR3k-O8VkvYbVË-HOCeG1Lk3DQGT2_Qrh7SkGAoNEqZjdu-XcmAgëpQH0y8

IATE është baza e të dhënave të terminologjisë në BE. Kjo platform është përdorur nga agjencitë e institucioneve të BE-së  që kur ka nisur koleksionimi në verën e 2004. Ky projekt u lancua në vitin 1999 me qëllimin e të siguruarit të një infrastrukture të mbështetur në web për të gjitha burimet që vinin nga strukturat e BE-së duke siguruar vlefshmëri dhe standardizim të informacionit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here