Kreu DIALECTUL AROMÂN

DIALECTUL AROMÂN

Ti ncljimarã „Picaso cu fustani”

Ale hiljiã mari di Dade tinjisitã armãnã shi di tatã multu cãnãscutu armãnu gãrvãnjot,tsi ti aminteash shi ti criscush tu Vurgãrii,Iu agiungesh zugrafã mari ali...

7-li di Marțu, dzua NVÂȚÂTORILOR !

 MA KËNTI BILBILU TU KËMP SH´TU MUNTI 7 DI MARSU ESTI XUA ALI MËSUSI AZË AVEM HARAU SHTI NËNA A MEU KË SHË IJA MINVEXI KA...

Costa Guli, si-amintă pi 21-li di Şcurtu 1916

Di Ligor Thano Costa Guli si-amintă pi 21-li di Şcurtu 1916, tu cunuscuta hoară armănească Livădz dit Gărţii, ănhiinţată aoa ş-vără 200 di añ di...

AH MOJ JATA A ME

AH MOJ JATA A ME KËTË MULLTË TIAMË AMURZITË KU MULLTË VUERI TINI MIAJ A KËRSKUTË ؛ NOPTA KËN AMË PRËMTË KU BOXA A ÇILIMENU TOTËNA TIAM ZHDIPITATË TU...

Puripsira (suprabănari)

-poemă- 1. Eu astădz am vănit ca tituna la tini Greava a mea şi ma stău pisti Puntea a Guriľei ninga mproastă, şi pri tăţita cu dor ma...

Bizdisira

Autori: Ligor Thano Hiptu ntru nyisãri fără mardzinnj, Ma fărusescu cu multu nădii clipurli Căndu hiu aflatu multu ori n'aistă bani Dipu singuru tu frămtea a putearljei, Ma diunăoarljia...

Aclo

(Costa Guli) Aclo, iu țerlu şi-ari cu  loclu-andîmîsita Iar soarli t-ună-amari di  focu îşi chiari torlu, Aclo, iu-i caplu ş-niți  nu easti bitisita,  I sinur nău.  Acloți, pi...

NEAUĂ

COSTA GULI Neauă, neauă, neauă  pisti lumi cadi, Peanili di neauă  s-dhiplusescu-mpadi. Neauă, neauă, neauă cadi tu sucăchi, Peanili di neauă ngreacă pi lumâchi.  Neauă, neauă, neauă-acoapirî cîrări,  Peanili di...