13.5 C
Tirana
luni, octombrie 25, 2021
Kreu DIALECTUL AROMÂN

DIALECTUL AROMÂN

Tăxidipsira a mea

Ună poemată dit volumu nău ți u etmusescu: Tăxidipsira a mea Ghivăsindalui stihurli pi armăna a poematloru a teali, mi inãtusescu cu vetea a mea căţe...

Făndăzie a earnăľei

Tru aisti dzăli ţi ma s-bitiseaşti ca tutuna earna di estina, nu aduchescu căţe ñ-esti arăspăndit somnlu dit ocľi a ñei, si di cum hiu n’ştruţ...

Dascalu pasionant Thimi Simacu

Un lucr ahtari, di apostul, lu ari faptâ ninti di al doilea alumtâ dit lumi  shi Thimi Simacu. Ma cai ira aistu dascal pasionant,...

Ştirea l’iloasă ti moartea al mari actor Ion Caramitru

5 l'izmiciun dzuă l'iloasă Apunată hlambura pi disul cârlig Tu Românii ază plângu Ti un mari patriot. Ah, Ion ! Bârbat alept Cum fudziş...

Ştiri jiloasă

Futbalul arbines tu jeali. S-pârță di bană ira portierul al echipul național Mikel Janku. Nâscut 25 tetor 1941. Aromân din cartierul Sf. Nicola, din Elbasan....

Tatâl a nostru

Tatâl a nostru cari ești-n țeru,  s-al’iseascâ numa a Ta, s-l’inâ amirâril’ea a Ta, s-facâ vrearea a Ta, ași cum ân țeru  ași și pisti locu. Pânea a noastrâ  Ațea di...

Ziua de Sfănta Maria sărbătorită în satul Niça din Pogradec

Ziua de Sfănta Maria Mare este sărbătorită în fiecare an pe data de 16 august în satul Niça din Pogradec, Albania. La această sărbătoare...

DÃSFÃU INIMA S-INTRÅ AÑIURIZMA ALi VREARI

Țãnãli tutuna ntru cupã trei trãndafili, Ca un amintiri mușat ți un vreari, Finestra țãnu disfaptå s-svdz bilbili, Ți tutina cãntu goalã ți tini. Mă unu multu ori...