20.5 C
Tirana
marți, iulie 27, 2021
Kreu DIALECTUL AROMÂN

DIALECTUL AROMÂN

Ştiri jiloasă

Asârnoaptea s-depârtă di bană Profesor Spiro Shetuni+, la vârstea di 72 di añi. Nâscut 1949, feați şcuala primară la hoara "Andon Poci", Ghirocastra, lițeul...

Ti atenția persoanelor di origine aromână, cai vrea să ufilisească studii la România anda ahurhieaști cu anul academic 2021-2022

Ti atenția persoanelor di origine aromână, români di juțido, cai vrea să ufilisească studii la România anda ahurhieaști cu anul academic 2021-2022. ŞTIRI IMPORTANTÃ! Ti atenția...

Hristu Cândroveanu: S-dip singur s-ti afli

Ţi vrută i ma vrutâ dicât fara, Oh, fara-nă ți cheari fâră tor? Milie ță cadi, ti l’ea dorlu azvarna Ti grailu a l’ei, ș-a tutulor!             Dadâ, I...

Accident tragic: ună familie complet ari chirutâ bana

Un accident tragic ari undzită tahinea aștil’ei vineri pi autostrada Ferca-Anvlona, ju 4 persoane și-aru chirutâ bana, ancă ce alți doi persoane aru ajiums...

Grabuva –veacľi hoară dit Arbinişia di astădz

Ma u postedzu aistã scriturã ta s-ãveats tuts tsi ipotisii esti ti bãnãtorlji armãnj( tsi ari futa cãsãbãu) ali ashtiljri hoarã macã s-lji u...

Dedicație, tiñiseari

10 Maiu 1905 Mult aulmtâ-alumtâtor Suti di añi ti limba a lor Pânâ scoasirâ ațel Ferman Di-a Sultanlui Perandor ! Al  Costandin Belemace Un bârbat armân cu minti Cai lucrâ și...

Ajrina Dimo:“Importanţa şi necesitatea respectării elementelor identitare ca o componentă fundamentală a Drepturilor Omului”

La iniţiativa doamnei Ajrina Dimo pentru a aduce în atenţia publică “importanţa şi necesitatea respectării elementelor identitare ca o componentă fundamentală a Drepturilor Omului”...

Un film documentar de la aromâni pentru aromâni

Un film care spune multe pentru aromânii: copii din Selenica strigă la toţi aromânii să invete aromâna. Acest film este sponsorizat de Fundatia Culturală...