0.5 C
Tirana
Wednesday, February 1, 2023
Tel: 0693049779
Acasă DIALECTUL AROMÂN

DIALECTUL AROMÂN

Să lucrăm ta-su recunoaștem, păstrâm și dezvoltăm aromâna frumoasă

0
Avem închirdisită aeastă limbă, aromâna frumoasă, melodioasă, cu capacitatea ta s-exprima tot aceea ce Dumnezeu ari creat și omul dezvâleaşti în infinit. Ama să...

NYISĂRI

0
Ntru aistu chirou slăbitos mi astragu pit a neali minduiri ăș vrutăndalui s-aflu cali-inșiri ta s-stau la yinsatulu dreaptăcini mă ți a-făcu dit fireastra a gianlui, nu ñi esu...

MINDUIRI

0
Am multu chirou ți hiu hiptu ntru minduiri di cama ahăndăoasi, ăș cilistidinda ți s-ľi u numescu, nu mă ñ-potu s-ľi aflu dizligari ți ndreapta s-amintă pi strămbita și...

Puripsira (suprabănari)

0
                      -Poemă- 1.         Eu astădz am vănit ca tituna la tini Greava a mea  şi ma stău pisti...

MOSCOPOLEA

0
...Az Moscopolea îț pare ca vîrnu murmintu mare ! mărmuri frâmte-aclo s-ved nică ş-inima ți si diñică cîndu treți di u mutreşti ş-fără s-vrei îț vine s-greşti: "Doamne, țe lăieț...

Numta la Armânj

0
Di totna numta la armânj iasti naima mari harau, câtse tu atsea oara s-bagâ thimeiu ti unâ nauâ taifa. Ti aestâ furnjii, ca s-âshi ândreagâ fumeaia, tuta soia shi pânâ tu soni tutâ...

Asociația Aromânii din Albania la Korcea, a sărbătorit Ziua Românităţii Balcanice

0
La data de 10 mai este sărbătorită Ziua Românităţii Balcanice, în baza prevederilor Legii 156 din 7 iunie 2021. Potrivit prevederilor proiectului de lege...

Casa a Thanolarloru

0
Casa a Thanolarloru (u clirunumseashti Ndrio Thano) Aistă casă esti di pisti 250 di anji shi ma nănti. Goală lji esti faptă adreari tsănutăndalui aistă...

Programul ARC dedicat copiilor din diaspora și din comunitățile istorice, continuă

0
Continuă programul ARC, dedicat copiilor din diaspora și din comunitățile istorice. Potrivit site-ului dprp.ro în cadrul întâlnirii de lucru din această săptămână cu ministrul Familiei,...

Yisu

0
Nãnti cãnd ni alãsã poetu maru arbinesu Dritero Agolli u tradush pi armãneashti aistã poezi: Nj-spãrea candea to aveam agãrshit shi tu yisu, Ma tini iuvea...