18.5 C
Tirana
Wednesday, May 31, 2023
Tel: 0693049779

Comisionu Kentral a Alidzerilor cu reprezentantslji a minoaritãtslor

0
Cu reprezentantslji a minoaritãtslor dit Hora a noastã, cuvandasimu ti afllara a hãlãtslor shi a moduslor cama buni ti informarea shi educarea a minoritãtslor...

Limbea a noastă

0
Pănă s-nă bat inima tu a nostu sinu, învăţarea și știerea vă s-u căftămu, cum aveam faptă noi, s-fac ș-bărl’ă năi, singur ea vă s-ni îľi dăsfacă...

NIAGĂRIȘITA romanu pi dau limbi: armãneaști, arbiniseaști

0
Esti edita a dojlui romanu pi dau limbi: armãneaști arbiniseaști: NIAGĂRIȘITA Prologu A bănătorloru dit Arbinişii, undzirli di anu 1997, ľi u ar lăsată multu urmi...

Poetlu și scritorlu arbinișeacu Ismail Kadare upleaști 87-ți di anji

0
Ază poetlu și scritorlu arbinișeacu Ismail Kadare upleaști 87-ți di anji ți nu ari dånăsità scritura a lui faptàndaui a cunuștera ali culturi, traditli...

A fost publicată cartea “Tipografia din Moscopole” destinată copiilor

0
Cartea autorului Klement Zoraqi cu ilustrații pentru copii întitulată: "Tipografia din Moscopole” tocmai a apărut în presa din Tirana. Această ediție este realizata prin...

Primăria localității Fier a sărbătorit cu cei mai buni liceeni din...

0
La 20 decembrie 2022, Primăria localității Fier în Republica Albania a găzduit un eveniment organizat cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Primarul municipului dl....

Nicolae Batzaria

0
Nicolae Batzaria (1874-1952) Vedz că scrie amirălu Minduit ma s-toarnă omlu Din păzare, di nafoară. "Țe hăbare, lai bărbate ?" Ți ma s-avde pi tu hoară ?" "Nu mi ntreabă, mori...

Un program, două sărbători, trei concerte!

0
Se aproachă sărbătorile naționale ali Albaniei și României! Pe 28 brumar și 1 andreu, albanezii și românii tiñisescu eforturile și sacrificiul ti indipedențe și...

Festivalul cărții va începe în curând, târgul va împlini 25 de...

0
Noiembrie este cunoscută nu numai ca luna sărbătorilor naționale, ci și ca luna cărților. Au sosit zilele mult așteptate de iubitorii de carte. Pe...

PĂRINŢL’I A MEI

0
La mărmintul a vostru, adărat cu mermer alb am vănit astădz, di iu bănedz v-am purtat ună tumbă di cărăfili aroş muşaţ, canda îľi îndreag pri...