15.5 C
Tirana
miercuri, septembrie 22, 2021

admin

Editor in chief

Latest Articles

Ziua Naţională a României 2020

Ziua Națională reprezintă un moment special pentru toți românii. Adaptând mijloacele de întâlnire și comunicare în contextul unui an dificil, este un privilegiu pentru...

Ion Caramitru, o personalitate a culturii contemporane – Interviul cu Directorul General al Teatrului Național al Romăniei

De Entela Binjaku Ion Caramitru este Directorul General al Teatrului Național „Ion Luca Caragiale” din București. El se află în această poziție înaltă din anul...

Momente din viața mea de student: Enxhi RISTA

2. Momente din viața mea de student: Enxhi RISTA M-am născut la Fier, pe 4 septembrie 1994 și la 19 ani am câștigat o bursă...

O zi din viața mea de studentă – Elena Prifti

Unul din cele mai frumoase citate ale lui Plekhanov, faimosul scriitor rus, este: „Oamenii  își transmit unii altora gândurile prin cuvinte, pe când prin...

25 octombrie Ziua Armatei României

In fiecare an, la 25 octombrie, este sărbătorită Ziua Armatei României instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959.   Data de 25 octombrie 1944...

Ocl’i ali Dada Terezâ

Escu adunat cu Dada Terezâ în primuveara 1992) Tu câsibâlu Elbasan, Arbinisii; Fondaționul “Caritas” aduțeaagiutâr ti populul aștilui câsibâ. Avea loatâ cu rentâ unâ casâvecl’iâ tu centrul a câsibâlui. Ața casâ avea nevoi tindridzeari. Vinirâ surârli ali Dada Terezâ la ofisea iulucram ca șef di finanțâ la Comitetul Eczecutiv a câsibâlui și ñispusirâ câ pradziâ ti ndridzeari, nu va s-li da tu mânâ a mastrulor, ama va s-li bagâ tu contul bancar a Comitetetului, dapoea masturl’i s-li l’ea la bancâ. Deadun cu primarlu a Comitetului, Arghir Panariti, un armân diorighinâ, nâ dusim la aestâ casâ iu aflâm și dada Terezâ. Când intrâm tu udâlu a l’iei, si sculâ mproastâ, tut cu arâslu ti l’iluñina ntragâ  fața a l’iei cu sufuri. Nâ mutrim tu ocl’i și a ñia ñ-si pâru canda aveam dininti unâ l’ilii mari, limbitâ, ahândoasâ, di nâși canda inșea scânteali. Minutâ di trup, nvâscutâ sîmplâ, di astumsina ñi-aru armasâațel’i ocl’i ti tutâ bana. Am vidzutâ mușuteț tu ntragâ lumea din Balcan, Europa, USA, am vidzutâ picturi, mușuteț ca paradis, ama ahtariimpresion ca ocl’i ali Dada Terezâ, nu am avuâ cama mari. Așâ, di truplu a l’iei, di humanitatea fârâ soni, ñ-si pâru tișca ATA a-mea… ți u am tu ocl’i, tu minti ș-tu inimâ ! Andon Kristo

Moscopolea azâ

Vârâ 20 km di Curceau, pi unâ cali ashtâratâ cu asfalt, anda tretsi pit dzeani, ti dutsi Moscopuli. Ninti tsi s-ti duts la aestu...

Apologhia Aromânilor

U nchisescu aestâ scrisoarâ cu dzitserea a unui schientific britanic. Aestu easti Arnold Tojnbi. Namisa di davli alumti dit lumi, Tojnbi ahurhieashti cu editarea...