24 ianuarie/ 5 februarie – Unirea Principatelor Române 

Chora la Unirea (Hora Unirii): Principatiloru Rumania şi Moldova de Mihail Nicolescu (1835 Târnova, Imperiul Otoman -1865).

Rumân mine, Rumân tine

 ţe vrei frate ca mai ghine?

Legătură mai muşată

ca di ‘nă mumă şi tată

 spune-ni vrei tini să ai?

Tine gione, mine gione

fruntea mea di Macedone

 poartă ocļi ţe tucheaşti,

barbarlu ţe nă mutreaşti.

Pri minduiri ninca stai?

 Scolă-ţi caplu, lăile gene,

o, Rumâne Moldovene,

dă-ţi ureaclea şi pri-aoaţe

s-avdzi ş’tine dulţea boaţe

 ţi nă dzăţe că him fraţi!

Boaţea aestă di iu vine

ţe străbate calde sine?

 Avdzi ninca murmuredia

Rumânia s’vă bănedia

fiţi un trup, nu v-alăsaţi!

Stai o boaţe, nu ti duţe

vearsă, vearsă balsam dulţe,

inimile sînt vîrtoase,

di Roman a noastre oase,

vino în al nostru choru!

Vin, Rumâne Moldovene,

Cu fete Macedonene

S-învîrtim ’nă choră mare,

s’băgăm frica, tremurare

la aţeli ţe nu nă voru!

 Nu puteţi? Ţiva nu-s faţi,

 Chorlu-a nostru tot nu taţe,

cîntăm cîntec de unire,

nu e somn, nu-i adormire.

Boaţea dzăţe că him fraţi!

Daţi, o fraţi, daţi cu puteare,

Arsăriţi feati cu vreari,

Făţeţi loclu s-scătăndia

S’nă băneadză Rumânia.

Him un trup, nu v-alăsaţi!

 In transpunere:

Român eu, Român tu

ce vrei frate ca mai bine?

 Legătură mai frumoasă

ca de o mamă şi tată

spune-mi vrei tu să ai?

Tu june, eu june

fruntea mea de Macedonean

are ochi ce topesc,

 barbarul ce nă priveşte.

Pe gânduri încă stai?

 Scoală-ţi capul, negrele gene,

o, Române Moldovene,

fă-ţi urechea atentă şi pe aici

Să auzi şi tu dulcea voce

ce ne zice că suntem fraţi!

Vocea aceasta de unde vine

ce străbate calde sine?

 Auzi încă murmurul

România să vă trăiască

 fiţi un trup, nu vă lăsaţi!

 Stai o voce, nu te duce

varsă, varsă balsam dulce,

inimile sunt vârtoase,

de Roman ale noastre oase,

vino în a noastră horă!

Vino, Române Moldovean,

Cu fete Aromâne,

Să învârtim o horă mare,

Să băgăm frica, tremurare

 În aceia ce nu ne vor!

Nu puteţi? Nimic nu face,

Corul nostru tot nu tace,

cântăm cântec de unire,

 nu e somn, nu-i adormire.

Vocea zice că suntem fraţi!

Daţi, o fraţi, daţi cu putere,

săriţi fete cu drag

făceţi locul să se cutremure

să ne trăiască România.

Suntem un trup, nu vă lăsaţi!