Autor: Sokrat Koreta

Lartë në Zarogozhdë

Na erdhën ca vllahë

Me kope të rënda

Dhe kulturë të lartë

Shumë e çuditshme

Kjo rracë e veçantë

Dhe sot e kësaj dite

Vllahçe flasin prapë

Ah, moj gjuha vllahe

Pse je kaq e ëmbël

Të ishe me kartë do ishe thellë në zemër

Vijnë nga Voskopoja

Me emër të madh

Janë shumë punëtorë

Me goxha kapital

Të vish sot në Mekat

Është mrekulli

Blloqe me ullinj

Dhe me vreshtari