Departamenti i Rumunëve të Kudondodhur (DRP) ka njoftuar në faqen e tij:

Projekte të bukura kushtuar ruajtjes së elementëve identitarë janë zhvilluar këtë vit edhe në komunitetet historike.

Në Shqipëri, Fondacioni “Harriet Martineau” zhvilloi me financimin e Departamentit për Rumunët e Kudondodhur (DRP), portalin e lajmeve në gjuhën rumune www.arumun.com

Fondacioni botoi edhe vëllimin “ABC-dari i dialektit arumun” për komunitetin arumun në Shqipëri, po me mbështetjen nga ana e DRP-së.